Výpoveď zo strany zamestnanca - invalidného dôchodcu

Dobrý deň.
Rád by som sa spýtal aké mám možnosti dať výpoveď ak som pracujúci invalidný dôchodca 75% a pracujem na zmluvu na dobu neurčitú. Zaujíma ma hlavne tá skutočnosť, že či musím podať výpoveď s dvoj mesačnou lehotou ako zdravý zamestnanec, nakoľko môj zamestnávateľ túto od normálneho zamestnanca vždy vyžaduje. Rád by som skončil totižto skôr. Ďakujem za odpoveď.
  • Hozzászólások
  • Ano, plati pre teba normalne Zakonnik prace a pri vypovedi dvojmesacna vypovedna doba, ktora zacne plynut od prveho dna nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede zamedtnavatelovi.