Osobitný príspevok

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na osobitný príspevok,keď som bola evidovaná na UPSVAR od 20.01.2021 do 10.02.2022. Od 7.2.2022 do 9.2.2022 som pracovala na dohodu a od 11.2.2022 mám uzatvorenú pracovnú zmluvu s tou istou firmou. Som na hmotnej núdzi od februára 2021. Predtým som pracovala v zahraničí.