Povinnosť zamestnanca informovať zamestnávateľa o priznaní invalidného dôchodku

Po priznaní invalidného dôchodku sociálnou poisťovňou som o tejto skutočnosti informovala zamestnávateľa potvrdením o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré mi bolo vydané príslušnou pobočkou sociálnej poisťovne/ tu bol uvedený dátum posúdenia posudkovým lekárom,záver,miera poklesu schopnosti pracovať,dátum vzniku invalidity, ako aj dátum kontrolnej lekárskej prehliadky/a potvrdením o výplate dôchodkových dávok.Zároveň som doložila časť odborného posudku o invalidite, ktorá sa týka navrhovaného pracovného zaradenia.
Zamestnávateľ odo mňa žiada rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.
Má na to právo?
Nie sú uvedené dokumenty postačujúce?
  • Komentáre
  • Nie su dostacujuce. Zamestnavatel potrebuje potvrdenie o priznani ID s datumom a priznanym percentom. Podla toho on musi zmenit vysku tvojich odvodov (aj spatne) . Staci kopia a vysku priznaneho ID mozes na nej prekryt.
  • Zrejme ste nečítali pozorne moju otázku. V potvrdení zo sociálnej poisťovne ,ktoré som zamestnávateľovi odovzdala je uvedený dátum priznania ID aj priznané percento.
    • Zamestnavatel musi mat to rozhodnutie.
      Vsetky ostatne potvrdenia su len k ziadosti o zmenu prac. miesta ci prisposobenie prace, pracoviska.