Prešetrenie podnetu/výpoveď

Dobrý deň,
Ak zamestnanec anonymne podá podnet na prešetrenie, po ukončení procesu skontrolovaná firma má právo vyžiadať text podnetu? Inšpektorát práce môže poskytnúť text podnetu firme ak je jasné že autor podnetu bude ľahko identifikovateľný?