PN - nezamestnaný konateľ

Dobrý deň,

zamestnávateľ znižuje počet zamestnancov a platov z organizačných dôvodov, kvôli korone. Ja tam pracujem na TPP už 9 rokov, zmluvu mam na dobu neurčitú.
Avšak popritom mám aj s.r.o., keďže príležitostne sa venujem aj ozvučeniu podujatí: je to vreckové. Problémy mám so zdravím a chcel by som sa dať do poriadku, avšak dostaneme výpoveď. Keďže som aj konateľ bez odmeny, nemôžem dostať dávku v nezamestnaní. V akých podmienkach by som mohol dostať dávku PN hneď po skončení výpovednej lehoty? Mám sa prihlásiť na úrad práce do 7 dní od skončenia pracovného pomeru? Výška PN by sa vyrátala z mojej priemernej mzdy za posledné obdobie? Ďakujem.