Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň.
Prosím poraďte mi ako postupovať.
Zamestnávateľ mi predložil dohodu o skončení pracovného pomeru, bez udania dôvodu dňa 28.2.2019.
Zamestnávateľ tam uvádza v súlade s ust.§60 zákona č.311/2001 ZP, že sme sa dohodli, že pracovný pomer končí dňom 31.3.2019..._
aj napriek tomu, že v pracovnej zmluve na dobu učitú je dátum 30.04.2019
Nepodpísala som ju, lebo s ňou nesúhlasím, keď že dôvody mi neboli vysvetlené.
Konateľ spoločnosti mi znemožnil vstup na pracovisko a ani si neprial, aby som vykonávala prácu na jeho iných pracoviskách.
Prinútil ma odovzdať kľúče v dátume 28.02.2019, večer po pracovnej dobe a neumožnil mi dokončiť finančnú uzávierku za ktorú som podľa pracovnej zmluvy prebrala hmotnú zodpovednosť.
Pracovná zmluva, bola uzavretá dňa: 1.11.2018, na dobu určitú 6 mesiacov, teda na čas do 30.4.2019, so skúšobnou dobou 3 mes.

Neumožnil mi žiaden vstup na pracovisko pobaliť si osobné veci, oblečenie, vlastné financie v kase za poplatky, neumožnil mi odovzdať pracovisko nasledujúcej pracovníčke vrátane inventáru a drahých prístrojov, liekov atď.na yáklade Dohody o hmotnej zodpovednosti, uzavretej pri podpise pracovnej zmluvy.


Prosím ako mám postupovať ďalej.

Vopred Ďakujem za odpoveď

Elena Velocha Treskonova