Výpovedná doba

Aká je výpovedná doba ak pracujem u zamestnávateľa 4 mesiace a chcem dať výpoveď.
  • Komentáre
  • 1 mesiac, ak nie je v zmluve dohodnuta dlhsia.