Výpoveď zo strany zamestnanca

Dobrý deň, chcem sa spýtať 10.1.2019 som dal výpoveď podľa §67 ZP s výpovednou lehotou dva mesiace čiže posledný deň v práci by mal byť 31.3.2019 ak som to dobre pochopil. Aké sú sankcie ak pôjdem na dlhodobú PN a nenastúpim do prace keďže PN bude trvať až do 04/2019 predĺži sa výpovedná lehota?
  • Komentáre
  • Co keď nedodrží výpovednú lehotu a na nastúpim do prace