Výpoveď dohodou alebo výpoveď z dvoj mesačnou výpovednou dobou

Dobrí deň chcel by som sa spýtať som na PN a podal som výpoveď dohodou pracovni pomer sa konči 30.9.2020 ktorú som osobne doniesol na firmu 7.8.2020 a podpísal som ju dna 7.8.2020. Keďže zamestnávateľ mal stým problém to podpísať. Tak som mu poslal výpoveď z dvoj mesačnou výpovednou dobou podľa zákona ktorú som podpísal a odoslal poštou dňa 17.8.2020. A odpoveď od zamestnávateľa bola, poslal my podpísanú zo dna 17.8.2020 tu prvú dohodu ktorú som mu osobne odovzdal 7.8.2020 ale doručená mi bola v 20.8.2020. Tak teraz neviem ktorá výpoveď platí čí tá dohodou zo dňa 7.8.2020 alebo výpoveď z dvoj mesačnou výpovednou dobou zo dňa 17.8.2020