Výpoveď

Som na PN ako zamestnanec. Môžem dať ukončenie pracovné pomeru výpoveďou podľa paragr. 67 aj počas PN? 2-mesačná vypovedna doba začína plynúť od doručenia výpovede poštou nasledujúci mesiac? Ďakujem.
  • Komentáre
  • 2x ano.
  • Ďakujem.