Nevyplatenie mzdy

Ak mi zamestnávateľ nevyplatí mzdu 15 dní mám nárok dať okamžitú výpoveď.
Je to aj od zálohovej mzdy alebo až od výplatného termínu?
  • Komentáre
  • Od vyplatneho terminu.
  • Len priklad - mzda za mesiac november 2018 je splatna do 31.12.
    Ak ti ju nevyplati ani do 15/01, mozes ukoncit PP z titulu neyvplatenia mzdy.