Nedodržanie PZ

Ako možem skoncit PP ked nedodrzana PZ. Podla zmluvy vodic MKD, a pracujem v kancelarii, chcem skoncit pracu hned...
 • Komentáre
 • https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/legislativa/311-2001/68-70-okamzite-skoncenie-pracovneho-pomeru/

  Okamzite skoncenie PP moze byt z nasledujucich dovodov:

  § 69
  (1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
  a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
  (2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
  (3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
  (4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.