Dovolenka počas výpovednej doby

Dobrý deň!
Dňa 28. 10. 2019 som dala výpoveď s 2 mesačnou výpovednou lehotou. Môj zostatok novej dovolenky (za rok 2019) je ešte 28 dní (pracujem vo VS a tento rok som dovŕšila 33 rokov veku). Môžem si určiť čerpanie dovolenky, alebo mi s celou disponuje zamestnávateľ a on určí, kedy si ju môžem začať čerpať? Preplatiť ju nechcem.
  • Komentáre
  • Celou dovolenkou disponuje zamestnavatel.
    Ak cerpanie do konca PP neurci ani sa na cerpani nedohodnete, zostatok dovolenky musi preplatit.