Pravidlá Fóra práce


Fórum práce slúži na výmenu skúseností, rád a názorov súvisiacich s trhom práce. Je určené ľuďom, ktorí sa dostali do zložitej životnej situácie a potrebujú radu, pričom je prístupné tak pre uchádzačov o zamestnanie ako aj odbornú verejnosť.

Neprihlásený používateľ môže čítať (okrem komentárov v rámci podtém "Pohovor" a "Skúsenosti") , vyhľadávať a nahlasovať nevhodné komentáre.

Prihlásený používateľ môže navyše pridávať nové otázky a odpovedať na otázky a komentáre iných.

Registrácia je zadarmo.

  • V rámci otázok a komentárov je zakázané šíriť akúkoľvek reklamu.

  • Prosíme vás, aby ste neuverejňovali a nepridávali texty alebo hyperlinkové odkazy, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, šíria rasovú nenávisť alebo náboženskú neznášanlivosť podľa § 196 - 198 a zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestného zákona) v platnom znení.

  • Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. nezodpovedá za obsah otázok/komentárov. Je zodpovednosťou každého prispievateľa dbať na dodržiavanie stanovených zákonných noriem. Každá otázka/komentár predstavuje názor autora jemu vlastný a prevádzkovateľ Fóra práce nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ktorejkoľvek uverejnenej správy vo Fóre práce.

  • Prosíme vás, aby ste v rámci príspevkov neuverejňovali vulgarizmy, nadávky, osočovania a propagáciu politických strán a osobností najmä v prípadoch, keď to zakazuje zákon. Akékoľvek napádanie diskutujúcich bude administrátorom vymazané.

  • Podľa týchto pravidiel nie je možné zahlcovať diskusie viackrát tým istým komentárom alebo komentárom s tým istým obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo komentárom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami, hviezdičkovanie a podobne). Komentáre tohto druhu budú vymazané.

  • Používanie prezývky (nicku), ktorý bude vyvolávať dojem, že sa jedná o zamestnanca spoločnosti Profesia, spol. s r.o. alebo administrátora Fóra práce, nebude možné.

  • Ak máte podozrenie, že niektorý diskutujúci porušuje pravidlá, prosíme vás, upozornite nás na takúto otázku/komentár, prípadne diskutujúceho jeho nahlásením. Urobíte tak kliknutím na odkaz "Upozorniť admina" pod otázkou/komentárom, pričom je potrebné aspoň stručne uviesť dôvod nahlásenia príspevku.

  • Prevádzkovateľ Profesia, spol. s r.o. si vyhradzuje právo odstrániť, zmeniť alebo uzavrieť ktorékoľvek otázky, diskusie a témy z akéhokoľvek dôvodu a nie je to povinný oznámiť.

  • Pravidlá Fóra práce sa môžu časom z rôznych dôvodov meniť. Prispievateľ zverejnením svojej otázky/komentára v diskusii vyjadruje súhlas s týmito pravidlami v čase zverejnenia otázky/komentára.


Terminologický slovník Fóra práce

Zoznam použitých pojmov a možných akcií vo Fóre práce podľa statusu používateľov.

Anonymný používateľ


Úvodná stránka Fóra práce:

Témy/podtémy - zobrazenie stromovej štruktúry hlavnej témy a jej podtém. Po kliknutí sa zobrazia otázky v danej podtéme. Zobrazuje sa nadpis otázky, názov podtémy, počet reakcií, dátumy pridania otázky a posledného príspevku.
Pravidlá Fóra práce - základné pravidlá Fóra práce pre prispievateľov a používateľov Fóra práce.

Náhľad otázky:

Upozorniť admina - možnosť informovať administrátora o podozrivom príspevku.
Hľadať - umožňuje vyhľadávať otázky podľa reťazca písmen a znakov.


Prihlásený používateľ - zamestnávateľ/uchádzač o prácu


Okrem funkcií prístupných pre anonymného používateľa, má k dispozícií aj tieto možnosti:

Pridať otázku - pridanie novej otázky.
Odoberať - možnosť dostávať notifikácie o nových komentároch v rámci otázky