Živnosť

A ak je živnosť pozastavená? A preruším pozastavenie dostanem A1 hneď?