Nový zamestnávateľ

Bolo nám oznámené že naša firma " skrachovala" a firmu odkúpil nový majiteľ a pre zamestnancov sa nič nemení.
Moja otázka znie: musí nový zamestnávateľ so mnou uzavrieť novú pracovnú zmluvu? Ak áno dokedy? A tiež by ma zaujímalo či mi môže brať ako nového zamestnanca a môže mi dať dĺžku trvania zmluvy na dobu určitú, keďže som mala neurčitú. A môže mi dať výpoveď,resp. neuzavriet novú zmluvu bez udania dovodu.?
Ďakujem