Dodatok k pracovnej zmluve

Dobrý deň,

Mám už 6.dodatok k PZ , v ňom som sa dohodol so zamestnávateľom na zmene pracovného zaradenia + uvádza sa tam ,že ostatné dohody z pôvodnej PZ ostávajú nezmenené.
Anuluje tento výrok v najnovšom dodatku všetky predchádzajúce dodatky?

Ďakujem za Váš čas