Zmena výšky odvodu do ZP

Zamestnanec ukončil PV 10.5. V ten istý deň mu bol priznaný invalidný dôchodok 50% /o čom som nevedela/ Zdravotná poisťovna žiada opravný výkaz. Počíta sa prepočet od dátumu 10.5. alebo od dátumu vystavenia rozhodnutia ako pri SP?.