Odvody zamestnanca a súčasne štatutára

Náš zamestnanec a súčasne i člen predstavenstva má priznaný starobný dôchodok. Nakoľko rozhodnutie doniesol neskôr, musím robiť opravný výkaz za minulý mesiac. Ako mám nastaviť jednotlivé odvody za štatutára? Sú totožné ako má zamestnanec - dôchodca?