Rodičovský príspevok a odvody SP

Členka predstavenstva poberá RP a súčasne i mesačnú odmenu člena predstavenstva. Aký doklad potrebujem a ako ju znovu nahlásiť do SP aZP