Spôsob vyradenia z ÚP a podpora v nezamestnanosti

Ma na vyplatenie jednorazovej 50 % podpory v nezamestnanosti vplyv aj sposob vyradenia z UP? Mam narok na vyplatenie, ak sa necham vyradit z UP na vlastnu ziadost? Dakujem.
  • Komentáre
  • Musi byt vyradeny z evidencie UP, sposob vyradebia sa neskuma.

    Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie polovice dávky v nezamestnanosti, tú však musí poberať aspoň tri mesiace. Ďalšou z podmienok je taktiež to, že musí byť vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. O vyplatenie zvyšku podpory môže poberateľ dávky v nezamestnanosti požiadať písomne prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti, ktoré doručí osobne alebo poštou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
    https://www.socpoist.sk/aktuality/62771c