Príspevok na podporu mobility za prácou

Dobrý deň,

chcela by som zistiť nejaké ďalšie info o podmienkach získania príspevku na podporu mobility za prácou od úradu práce.
V podmienkach je uvedené "na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania".
Znamená to, že napríklad nájomná zmluva musí začať plynúť najneskôr dňom nástupu do práce? Keď som sa pýtala pani z úradu práce, či môže nájomná zmluva začať plynúť o mesiac skôr, než pracovná zmluva, len mi neurčito odpovedala, že to ale musí byť v súvislosti so získaním zamestnania. Máte skúsenosti s rozdielom medzi týmito dátumami a priznaním príspevku?

Ďakujem.
 • Komentáre
 • Neviem od koho si to to prenajímaš, ale ak je normálny človek, tak ti určite vyjde v ústrety a podpíše s tebou novú nájomnú zmluvu od toho dátumu, odkedy nastupuješ do práce. Čiže starú vypovedať a hneď podpísať novú nájomnú zmluvu.

  Ja som sa na toto tiež informoval pre istotu aj na dvoch rôznych úradoch práce v dvoch rôznych okresoch a na jednom mi povedali, že si treba zmeniť aj trvalý pobyt a na druhom úrade mi povedali, že stačí nahlásiť prechodný pobyt ...

  - Riadnu pracovnú zmluvu na minimálne 6 mesiacov (nie na dohodu)
  - Nový prechodný alebo trvalý pobyt??? nad 50 km
  - Prvých 6 mesiacov ti dajú 80% ale maximálne 400 eur
  - Druhých 6 mesiacov ti dajú 80% ale maximálne 200 eur
  - V nájomnej zmluve musia byť presne rozpísané aké sú náklady na nájom a aké sú ostatné náklady (príspevok sa žiada buď na nájom alebo na to ostatné, nie na oboje)
  - Nájomná zluva musí byť podľa občianskeho zákonníka
  § 696 odsek 1 a 2
  § 686