Platba vstupnej prehliadky a zdravotného preukazu.

Má zamestnávateľ povinnosť pri nástupe do práce vyžadujúcej aj zdravotný preukaz tento spolu so vstupnou prehliadkou zaplatiť? Ďakujem.