Doplatenie odvodov do soc. poistovne

Je mozne si doplatiť odvody do soc. poistovne /na dochodok/ za minulý rok keď už na dôchodku budem?