Daňový bonus

Zdravím, otázka znie, či v Daňovom priznaní za rok 2017 si môžem uplatniť nárok na Daňový bonus na deti aj za obdobie od 1 - 5 mesiaca 2017, kedy som bol evidovaný na UPSVaR a poberal som aj podporu v nezamestnanosti. Od 6 - 12 mesiaca som bol riadne zamestnaný a zamestnávateľ mi vyplatil Daňový bonus za odpracované obdobie a za toto obdobie som mal príjem vyšší ako je 6-násobok minimálnej mzdy. Ďakujem.
  • Komentáre
  • Mozes.