Som spráne zaradený do platovej triedy?

Som správne zaradený do platovej triedy 4 ?
som elektromechanik s úplným stredným vzdelaným(maturita)
a osvedčeným č.508/2009 Z. z. § 23 a dobou praxe 34 rokov.
Zamestnávateľ mi do pracovnej náplne napísal
názov funkcie: samostatný odborný pracovník
č.funkcie podľa katalógu prac.činnosti 18-04-01
Je to správne a mal som byt v 5 platove triede?
Ďakujem