Sprievod RP

Dobrý deň
Mám nárok na pracovné volno s náhradou mzdy tzv. paragraf Keď sprevádzam imobilnú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti na PCR testovanie ktoré jej bolo indikované? Na pečiatke totiž nieje meno lekára, je to iba pečiatka organizácie ktorá testy vykonáva.
 • Komentáre
 • Musí ísť o zdravotnícke zariadenie. Toto ti zamestnávateľ uznať nemusí.
  Môžeš si vypýtať potvrdenie na základe tohto, čo máš, od ošetrujúceho lekára sprevádzanej osoby, ak z toho tvojho nie je jasné, že ide o zdravotnícke zariadenie

  141 :

  (2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
  ....

  1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

  https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/legislativa/311-2001/141-dolezite-osobne-prekazky-v-praci/
 • Pripájam sa, musí ísť o lekára a zdravotnícke zariadenie. A keď získaš doklad od lekára sprevádzanej osoby, platí iba na nevyhnutne potrebný čas na vykonanie úkonu - doprava do zariadenia, vyšetrenie - toto teda vyšetrenie ani nie je - a doprava človeka späť. Paragraf, ako to ľudia nazývajú nemá v ZP právnu úpravu. O prekážke v práci musíš upovedomiť zamestnávateľa vopred.