Saldokonto pracovného času počas sviatku

Vo firme sa zamestnáveteľ dohodol so zástupcami zamestnancov, že pre iné prevádzkové dôvody /koronavírus, odstavenie výroby zo strany odberateľa/sa preruší výroba v mesiaci apríl , a v čase od 6.4.2020 do 13.4.2020 vrátane, sa bude vytvárať záporne saldo konto, ktoré je nutné vynulovať do 31.12.2020.Iné dni v mesiaci apríl čerpanie dovolenky a 80 per. náhrada mzdy.Pri nerovnomerne rozvrhnutom prac. čase 12 hod. /denná ,nočná,voľno,voľno/ mi vychádzala pracovná smena cez sviatok 10. a 13.4.2020.Vzniká mi počas sviatku záporne saldo konto alebo náhrady priemernej mzdy počas sviatku , kedže sa nepracovalo pre prekážku v práci zo strany zmestnávateľa? Táto vec nebola dohodnutá v písomnej zápisnici zo stretnutia medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.