Plánovanie pracovného času zamestnanca počas PN

Zamestnanec pracuje v 2-zmennej nepretržitej prevádzke. Zmeny má rozvrnuté v kolotoči nasledovne: 1. deň-ranná, 2.-nočná a 3 dni voľna. Zmena trvá 11,5 hod (0,5 hod - prestávka na jedenie). V kolektívnej zmluve majú určený týždenný fond 35 hodín. Zúčtovacie obdobie je 12 mesiacov (rok), ale spravidla sa fond vyrovnáva aj po 3 mesiacoch).
Zamestnanec je PN od novembra. Rok 2019 mal už rozplánovaný a na konci roka mal fond na 0. Jeho PN trvala a zamestnávateľ mal o tom vedomosť pripravil rozpis služieb na január podľa hore uvedeného kľúča. Zamestnancovi, tak na konci januára vyšiel pracovný fond -23 hodín. PN ukončí 31. januára. Podľa zamestnávateľ by mal odpracovať vo februári resp. nasledujúcich mesiacoch aj chýbajúcich 23 hodín z vzniknutých počas PN v januári (počas, ktorých ho museli zastupovať kolegovia a ich pracovný čas išiel naopak v januári do plusu). Môže to zamestnávateľ od zamestnanca požadovať odpracovať a môže mu narásť mínus počas PN. Alebo mal mať pracovný čas na konci januára na 0 a február po PN začínať od O.

Ďakujem za radu