Zvýšenie mzdy

Dobrý deň.
Ak sa smiem spýtať:
>Ak zamestnancovi na trvalý pracovný pomer je po roku práce zvýšená jeho fixná mesačná mzda, je zamestnávateľ povinný urobiť dodatok k pracovnej zmluve alebo inak podchytiť v pracovnej zmluve novú výšku mzdy?
>Ak zamestnávateľ niektorých nových zamestnancov posiela na povinnú vstupnú zdravotnú prehliadku a niektorých nie (pri tom ide o obdobnú kancelársku prácu), je to chyba na strane zamestnávateľa?

Ďakujem.
  • Komentáre
  • K tomu platu, áno mal by si to mať na "papieri", nie že zamestnávateľ ti cestou z bufetu povie, že na budúci mesiac máš viac, to nestačí. Mne keď zvyšovali plat, v hocijakej firme, tak vždy som dostal k tomu dodatok k zmluve.
    K tej zdravotnej prehliadke sa neviem vyjadriť, ale zamestnávateľ by mal vedieť dôvod, prečo niektorých posiela a iných nie.