Vysporiadanie konta prac. času

Po ukončení prac. pomeru mi zamestnávateľ vyplatil v poslednej mzde konto pracovného času, avšak bez 25% - ného príplatku za nadčas. Chcel by som sa opýtať, či pri vysporiadaní konta prac. času vzniká nárok na preplatenie 25% príplatku za nadčas?
  • Komentáre
  • Príplatok za nadčas bol vyplatený v danom mesiaci, kedy nadčas vznikol. Samotné odpracované hodiny idú do flexikonta a preplácajú sa buď keď sa vyberie náhradné voľno, alebo po uplynutí 4m, alebo pri skončení PP.