Ročná odmena - dovolenkový priemer

Dobrý deň, za mesiac 11/2019 sme dostali ročnú odmenu, ktorá je uvedená na výplatnej páske v plnej sume. Ale pre účely počítania dovolenkového priemeru, aby sa nám nezvýšil a zamestnávateľ ušetril nám ho počítajú nejak po častiach ako nám bolo povedané. Môže to zamestnávateľ urobiť a ako si môžem skontrolovať počas roku výplatnú pásku?
 • Komentáre
 • Ano, moze, dokonca musi, kedze postupuje podla Zakonnika prace:
  https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/legislativa/311-2001/134-135-priemerny-zarobok-na-pracovnopravne/
  § 134
  ...
  (7) Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje. Mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia podľa § 118 ods. 3 sa považuje za mzdu poskytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov. Pri určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie.
  ....
  Skontrolujes si to tak, ze rocnu odmenu rozdelis na 4 casti a kazdy stvrtrok si k prijmu na vypocet pripocitas tu jednu stvrtinu.