Príspevok z úradu práce

Zamestnávatel mal z ÚP príspovok pri znižení tržieb na 1 osobu 180 EUR a tak nám ho vyplatil 3 mesiace, čiže 540 EUR. Na konci roka na páske sme zostali zaskočení, lebo nám ho odpočítal, tz že sme to
vrátili. (Dan odvedená, odvody išli, peniaze zobral zamestnávatel a samozrejme ludia mali z toho nulu na páske. Postupoval správne zamestnávatel /peniaze nevrátil ÚP/.