Plat verejnej správy

Dobrý deň prosím odpoveď na otázku ohľadom novej stupnice platových taríf. V súčasnosti som zaradený do plat. tr. 3 a stupňa 12 čo je 446,50,- Eúr. Od 18 rokov do 38 rokov fyzického veku som pracoval v ozbrojených silách (1992-2012) a v súčasnosti poberám výsluhový dôchodok. V terajšej práci som zamestnaný od 4.1.2014 a pri nástupe mi bol stanovený tento plat, t. z. bola mi zarátaná aj pracovná doba v OS SR. Podľa mojich prepočtov by som mal byť po novom zaradený do plat. tr. 2 a stupňa 10 t. j. 594,50,- Eúr. Môže mi zamestnávateľ priznať nižší plat. stupeň napr. 3 t. j. 541,50,- Eúr s odôvodnením, že "v civilnom systéme" odvádzam odvody len od r. 2014 t. j. 5 rokov ? Ďakujem