Odmena štatutára na rodičovskej dovolenke

Môže byť členke predstavenstva, ktorá je na RD vyplácaná mesačná odmena? Aký podklad k tomu potrebujem?