13. a 14. plat v pracovnej zmluve

Ak mi zamestnávateľ pred uzavretím pracovnej zmluvy slovne sľúbi 13.plat je jeho povinnosťou uviesť to aj písomne v pracovnej zmluve? Môže sa 13. plat vyplácať rozdelením každý mesiac po menších dávkach bez akéhokoľvek uvedenia na výplatnej páske?
  • Komentáre
  • Nie je jeho povinnosťou to na zmluve uviesť, ty ale môžeš trvať na tom, že to tam uvedené mať chces. Zmluva je o dohode zmluvných strán. 13. plat môže mať firma definovaný aj v interných predpisoch, kolektívnej zmluve, zmluva sa na tieto dokumenty môže len odvolávať.

    Vyplácať bez pásky (odvodov, daní) je vyplácať na čierno, tak to oficiálne fungovať nesmie. Obchádza to niekoľko zákonov.