Zostatok dovolenky

Dobrý deň,
ku dňu 29.02.2020 som ukončila pracovný pomer. Myslím si, že mi zamestnávateľ nevypočítal správne zostatok dovolenky. K 31.12.2019 som mala zostatok dovolenky 7.37 dní. Ak mám výmeru dovolenky 25 dní za rok, alikvótna časť ku 29.02.2020 by teda podľa môjho názoru mala byť 4.16 dní, teda zostatok starej plus nová dovolenka ku 29.02.2020 mala byť 11,50 dňa, t.j. 92 hodín. V mesiaci február, nakoľko mi končil prac.pomer, som čerpala dovolenku 88 hodín, ale zamestnávateľ mi 13,04 hodín stiahol ako "prečerpanú dovolenku". Vyzerá to tak, že mi za mesiac február nevznikol nárok na dovolenku. Postupoval zamestnávateľ správne? Vopred ďakujem za odpoveď.