Dovolenka pred skončením PP

Je nutné, keď chcem vyčerpať dovolenku pred skončením PP, aby mi ju schválil?
  • Komentáre
  • Samozrejme, že čerpanie musí byť schválené nadriadeným.
    Ak ti juu neumožní vyčerpať, tak ti ju preplatí.