Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Sme najväčší a najskúsenejší železničný nákladný dopravca na území Slovenska, ktorý svoje služby poskytuje zákazníkom zo všetkých hospodárskych odvetví. Okrem železničnej nákladnej prepravy a kombinovanej prepravy, ktoré sú našimi hlavnými produktmi, ponúkame taktiež prenájom, údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a ďalšie služby, ktoré súvisia so železničnou nákladnou prepravou. Prioritami sú pre nás spokojnosť zamestnancov a zákazníkov, spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana životného prostredia.

Current jobs

1 - 20 of 25

Jobs via e-mail

Be the first one to find out about new job ads of the company Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Jobs by the company via e-mail

Company contact

Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Web: http://www.zscargo.sk