Description of the company

Prevádzkovanie zariadenia zameraného na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti.