Description of the company

Základná škola Bratislava-Vrakuňa