Description of the company

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená 21.1.2008 na základe zákona č. 500/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika prostredníctvom MDV SR. Spoločnosť bola založená na zefektívnenie dopravnej infraštruktúry vo verejných prístavoch v záujme rozvoja vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej dopravy a optimalizácie prevádzkovania majetku štátu v podmienkach komerčného prostredia.
www.portslovakia.com