Vedecký pracovník v oblasti štúdia proteínov

UPJŠ v Košiciach

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2021
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiac30 000 Euro/rok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu.

Požadované odborné znalosti:
- skúsenosti s expresiou a izoláciou proteínov z baktérií, príp. iných hostiteľských organizmov,
- prepojenie základného a aplikovaného výskumu v oblasti proteínového inžinierstva,
- vývoj analytických metód,
- skúsenosti s prácou s bunkovými kultúrami, vírusmi a baktériami,
- metódy molekulárnej biológie (Izolácia DNA, RNA, RT-PCR, práca s rekombinantnou DNA)
- autorstvo na publikáciách vo vedeckých časopisoch, prvý resp. korešpondenčný autor na týchto publikáciách,
- spolupráca s farmaceutickými spoločnosťami resp. spoluriešenie biotechnologicky zameraného projektu.

Ďalšie podmienky a požiadavky:
- štátna príslušnosť SR,
- znalosť najmenej jedného svetového jazyka,
- preukázateľná publikačná činnosť,
- schopnosť viesť tím a pripravovať vedecké projekty.

Doba trvania pracovného pomeru na funkčnom mieste: 24 mesiacov (s možnosťou následného predĺženia pracovného pomeru).

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
- profesijný štruktúrovaný životopis (životopis by mal obsahovať zoznam najvýznamnejších publikačných a prípadne grantových výstupov)

Po zhodnotení základných podkladov výberovou komisiou zloženou z členov Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ, vedenia UPJŠ a externých odborníkov v danej oblasti budú na pohovor pozvaní maximálne traja uchádzači.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky do 6.11.2020 na adresu:

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
vedúci
Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské III. stupňa

Educational Specialization

biochémia, biofyzika, molekulárna biológia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

5 rokov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Pracovné miesto vzniká v Centre interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CIB TIP-UPJŠ) v rámci projektu Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED).

Adresa spoločnosti

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciah, Technologický a inovačný park UPJŠ
Tr. SNP 1
040 11 Košice
ID: 3987858  Posting date: 16.10.2020  Basic salary component (gross): 2 500 EUR/mesiac