How can we help you?

Pracovná ponuka

DevOps Engineer

Place of work
Nitra
Pracovný pomer
full-time
Start date
dohodou

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

In this position, you will set up and maintain the technical environment of our digital products and services. You will collaborate with the IT department (RUN) to deploy and operate our systems, help automate and streamline our operations and processes, build and maintain tools for deployment, monitoring operations, as well as troubleshooting issues in all our environments.

Your main responsibilities
• Maintenance of the private cloud (RedHat OpenShift) infrastructure
• Development of the private cloud (RedHat OpenShift) infrastructure as a code
• Development of Jenkins pipelines in Groovy
• Development and deployment of OpenShift Projects including, build configs, deployment configs, routes, image streams, services, config maps, secrets, persistent volumes
• Change Management (for pre-production and production stages)
• Configuration Management
• Incident and Problem Management support (as a platform owner)
• Commissioning, provisioning
• Delivery of input for Capacity, Availability and IT Service Continuity Management
• Delivering input for SLA Management (reports, improvements,)
• Suggesting architecture improvements, recommending process improvements.
• Evaluate new technology options and vendor products

Wage (gross)

2 000 EUR/monthZákladná mzda od 2.000 EUR brutto.

Employee perks, benefits

UNIQA Group Service Center získala ocenenie NAJ ZAMESTNÁVATEĽ 2018, 2020 v kategórii centier zdieľaných služieb
 • Flexibilný pracovný čas a príležitostný výkon práce z domu (mobile working)
 • Uvítací balíček pre nového zamestnanca
 • Interné jazykové kurzy nemeckého a anglického jazyka plne hradené
zamestnávateľom, vrátane získania jazykového certifikátu
 • Darčekové poukážky
 • Elektronická stravovacia karta (stravná jednotka vo výške 5,10 EUR)
 • Garantovaný 13. plat
 • 14. plat vyplácaný na základe pracovných výsledkov zamestnanca a ekonomických
výsledkov spoločnosti
 • Príspevok na III. pilier dôchodkového sporenia
 • Podpora odborného vzdelávania
 • Celoročné úrazové zdravotné poistenie
 • Pravidelne organizované podujatia pre zamestnancov ako napr. vianočný večierok, letná slávnosť, športový deň, výlety
 • Rôzne športové aktivity
 • Akcie pre deti zamestnancov – Deň detí, Mikuláš, letné denné tábory a mnoho ďalších benefitov

Information about the selection process

Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o., ktoré sa nachádzajú na našej webstránke.
Link: https://www.uniqa-gsc.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Language skills

English - Advanced (C1)

Driving licence

B

Number of years of experience

1

Personality requirements and skills

Your qualification
• Deep container knowledge: Kubernetes, Openshift or Docker
• Strong background in Linux/Unix Administration
• Ability to use a wide variety of open source technologies and cloud services
• Knowledge of best practices and IT operations in an always-up, always-available service
• DevOps: Solid experience as a DevOps Engineer in a 24x7 uptime environment, including automation experience with configuration management tools.
• Scripting Skills: Strong scripting (Groovy,Python) and automation skills, Jenkins Pipelines (Groovy)
• Advanced Scripting: POSIX, grep, sed, awk, tr, cut, find, tmux, vim
• Monitoring Tools: Experience with system monitoring tools (e.g. Dynatrace).
• Problem Solving: Ability to analyze and resolve complex infrastructure, resource and application deployment issues.
• DB Skills: Basic DB administration experience (MS-SQL, PostgreSQL, MongoDB, RedisDB).
• Agile Methodologies: Experience with Agile software development (DevSecOps, Kanban, Scrum)
• Networking: Understanding network topologies and common network protocols and services (DNS, HTTP(S), SSH, FTP, SMTP).
• Educational Requirements: B.Sc. in Computer Science or other equivalent technical discipline.
• Advanced knowledge of Git
• Experience with GitLab
• Strong affinity for automation and IaC
• Experience with build tools Maven, Gradle and npm
• Knowledge in TLS certificate configuration and deployment
• Interest and knowledge in web security standards

Educational Requirements:
B.Sc. in Computer Science or other equivalent technical discipline.

Other Candidate Requirements:
• Professional commitment to high quality, and a passion for learning new skills.
• Detail-oriented individual with the ability to rapidly learn new concepts and technologies.
• Strong problem-solving skills, including providing simple solutions to complex situations.
• Must be a strong team player with the ability to communicate and collaborate effectively


Your core competencies
• Action-oriented
• Customer focus
• Perseverance
• Peer relationship
• Drive for results
Our offer
• Motivated, self-driven team
• Challenging topics in a dynamic work environment
• Flexible working hours
• Office in the heart of the city
• Family-friendly company with fringe benefits

Our expectations are that you will be able to support an agile working environment with an agile mindset. We expect and highly value respect, collaboration, proactivity, improvement and learning cycles, pride in ownership, focus on delivering value to customers, and the ability to adapt to change.

Advertiser

Brief description of the company

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o., je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Group Austria. Firma sa člení na úseky Software Service (SWS), Cross-Border Service (CBS) a Back Office Service (BOS).

Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA. Koncentruje sa najmä na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS.
Úsek CBS, ktorý vznikol v roku 2006, sa zaoberá správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných udalostí klientov rakúskeho poisťovacieho koncernu

Number of employees

500-999 employees

Company address

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
Palárikova 3
949 01 Nitra
http://www.uniqa-gsc.sk
ID: 4128171  Posting date: 23.7.2021  Basic salary component (gross): 2 000 EUR/month