Manažér pre Value for Money

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
apríl 2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. analytická a metodická činnosť v oblasti finančného plánovania a manažmentu investícií,
2. nastavenie a implementácia modelu „Value for money“ na úrovni úradu samosprávneho kraja,
3. nastavenie a implementácia modelu „Value for money“ na úrovni organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
4. koordinácia implementácie modelu „Value for Money“ na všetkých jeho úrovniach,
5. monitoring výsledkov aplikácie modelu „Value for Money“ na všetkých jeho úrovniach,
6. iniciovanie a zabezpečovanie realizácie odborných podujatí (seminárov, workshopov, školení) zameraných na problematiku ktorú zastrešuje,
7. Zúčastňuje sa odborných špecializovaných školení a seminárov v oblasti, ktorú zabezpečuje, štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov dbá o svoj neustály odborný rast;
8. Zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov;
9. Vykonáva a plní úlohy, mimoriadne úlohy, príkazy a nariadenia predsedu TSK, riaditeľa Úradu TSK a priameho nadriadeného;

Informácie o výberovom konaní

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra implmentácie ekonomického nástroja hodnoty za peniaze počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 1 500,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte emailom alebo na adresu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie a neposielajte prosím žiadosti aj poštou aj emailom) :

A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK VFM“,
alebo
B.) e-mailom na adresu:
[email protected]
[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 15.03.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne ekonomického smeru;

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobnostné a morálne predpoklady:
• bezúhonnosť,
• sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
• adaptabilita a flexibilita,
Výberové kritériá:
• znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
• znalosť analytickej a metodickej činnosti v oblasti finančného plánovania a manažmentu investícií,
• znalosť princípu Value for Money,
• znalosť tvorby rozpočtu vo verejnom sektore výhodou,
• schopnosť samostatnej práce na nastaveniach, implementácii a monitoringu procesov revízie výdavkov,
• odborná prax :
- minimálne 5 roky praxe v ekonomickej oblasti,
• organizačné schopnosti,
• aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
• vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk
ID: 4011998  Posting date: 18.2.2021  Basic salary component (gross): 1 500 EUR/mesiac