Referent oddelenia TIPOS TV

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Miesto práce
Drieňová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. činnosti spojené s administráciou a správou web stránky TIPOS TV v systéme CMS
2. publikácia článkov, fotografií a videí v systéme CMS
3. denná kontrola správnosti a presnosti údajov na web stránke
4. pravidelná aktualizácia obsahu web stránky TIPOS TV
5. denná kontrola a aktualizácia JACKPOTOV na webe TIPOS TV
6. zodpovednosť za finálny program relácie pre TIPOS TV v zmysle zadania
7. zostava marketingových plánov a harmonogramov pre webstránku TIPOS TV
8. výber a zabezpečenie predajných miest za účelom prípravy a výroby relácií
9. zabezpečenie písomných povolení pre natáčanie relácií, akreditácií a iných povolení pre TV štáb
10. kontrola výkazov a faktúr k jednotlivým zložkám TIPOS TV
11. príprava textov a obsahu článkov pre TIPOS TV
12. zabezpečenie dodania materiálov od iných televízií pre TIPOS TV
13. príprava rozpisu služieb jednotlivým výrobným zložkám,
14. zabezpečenie potrebnej dokumentácie k relácii a podkladov pre propagáciu relácie,
15. príprava podkladov a materiálov k nakrúcaniu reportáží
16. evidencia relácií, ich obsahu a tém
17. analýza služieb poskytovaných spoločnosťou z pohľadu vytvorenia televíznej programovej služby,
18. spolupráca s vedúcimi zamestnancami zodpovednými za jednotlivé segmenty služieb z hľadiska ich potenciálu a možností využitia v programovej službe,
19. spolupráca s reklamnou agentúrou z hľadiska marketingového potenciálu programovej služby aj prezentácie televízie samotnej,
20. kontrola zmluvných plnení dodávateľov služieb pre TIPOS TV
21. návrh optimálnej programovej štruktúry a vytváranie relácií (programov),
22. návrh obsahovej náplne programov,
23. koordinácia výrobu programov podľa pokynov ,
24. koordinácia technického zabezpečenia internetového vysielania, vrátane jednotlivých formátov,
25. archivácia dokladov spojených so zverenou činnosťou.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1.200 EUR

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu reagujte priamo cez www.profesia.sk - POSLAŤ SPOLOČNOSTI ŽIVOTOPIS.
Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime. V prípade, že spĺňate požiadavky na obsadzovanú pracovnú pozíciu, pozveme Vás na osobný pohovor.
Radi by sme Vás informovali, že pre veľké množstvo žiadostí sme schopní odpovedať iba tým uchádzačom o prácu, ktorých sme sa rozhodli pozvať na osobný pohovor.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s Vaším uchádzaním sa o uvedenú obsadzovanú pracovnú pozíciu, budú spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, IČO: 31 340 822 ako prevádzkovateľom (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť TIPOS“) spracúvané osobné údaje, ktoré ste nám ako dotknutá osoba poskytli, a to najmä v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že
• Vaše osobné údaje spracúvame za účelom výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov;
• Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu (kategóriách) najmä: (i) identifikačné a kontaktné údaje, (ii) ukončené vzdelanie/odborná kvalifikácia, (iii) predchádzajúce zamestnanie, (iv) iné údaje, ktoré ste nám vo svojom životopise a/ alebo ďalšom dokumente na účel uvedený vyššie poskytli;
• právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vykonanie tzv. nevyhnutných opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predzmluvné vzťahy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); v prípade neposkytnutia údajov by nám bolo znemožnené posúdiť Vašu vhodnosť ako uchádzača o zamestnanie na obsadzovanú pracovnú pozíciu;
• Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania výberového konania, t.j. od uverejnenia inzerátu na voľné pracovné miesto až po obsadenie voľného pracovného miesta na obsadzovanú pracovnú pozíciu; v prípade Vašej neúspešnosti sú Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania vymazané/zlikvidované a v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu, o čom bude úspešný uchádzač následne osobitne informovaný;
• osobné údaje získavame od Vás ako dotknutej osoby (najmä aktívne zaslanie životopisu zo strany uchádzača o zamestnanie). Osobné údaje dotknutej osoby sa získavajú aj od iných prevádzkovateľov, ktorí ich spoločnosti TIPOS sprístupňujú alebo poskytujú (napríklad www.profesia.sk), a to na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou;
• Vaše osobné údaje môže spoločnosť TIPOS poskytnúť nasledovným kategóriám príjemcov: (i) oprávneným osobám (ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť TIPOS spracúva Vaše osobné údaje, a to: osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti a zamestnanci spoločnosti TIPOS), (ii) sprostredkovateľom, (iii) iným prevádzkovateľom;
• Vaše osobné údaje sa spracúvajú v nasledovných krajinách: iba na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu Európskej únie;
• pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel nevyužívame profilovanie ani nevykonávame automatizované rozhodovanie;
• ako dotknutá osoba máte právo (i) požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom; (ii)požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov; (iii) požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (iv) požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (v) požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
• svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
• pre podrobné informácie k spracúvaniu osobných údajov na vyššie uvedený účel, so svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť TIPOS alebo jej zodpovednú osobu na [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- tímový hráč

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je stabilnou a rozvíjajúcou sa spoločnosťou s viac ako 25 ročným pôsobením na slovenskom trhu, s hlavným predmetom činnosti:
- prevádzkovanie štátnej lotérie - číselné lotérie, lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
- prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d), e) a f) Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava 37
http://www.tipos.sk
ID: 3756279   Posting date: 6.9.2019   Basic wage component (gross) and other rewards:   1.200 EUR