Description of the company

Posudzovanie zhody výrobkov, vykonávanie skúšok, certifikácia systémov manažérstva, certifikácia osôb, inšpekčné činnosti a činnosť oprávnenej právnickej osoby, metrologické činnosti (overovanie a kalibrácia meradiel).

Jobs: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

1 - 1 of 1