Description of the company

TEAM-TRANS s.r.o. sa zaoberá medzinárodnou nákladnou dopravou voľne ložených materiálov. Spoločnosť pôsobí viac ako 10 rokov na domácom ale i zahraničnom trhu.