Description of the company

Spoločnosť Space - Com s.r.o. sa zaoberá prevádzkovaním obchodných zastúpení /Frančíza/ ako brand partner pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s , už od roku 2008 a dnes už má 9 zastúpení.

Jobs: Space - Com s. r. o.

1 - 2 of 2