Description of the company

Slovenská produkčná, a.s. je spoločnosť, ktorá zastupuje Televíziu JOJ vo výrobno-riadiacich procesoch.

Show full description
Pre Televíziu JOJ Slovenská produkčná, a.s. zabezpečuje:
- výrobu relácií
- výrobu self-promotion
- nákup akvizičných titulov
- plánovanie skladby programu
- predaj reklamy
- štúdiovú a prenosovú techniku
- služby informačných technológií
- finančno-ekonomické služby

Hide full description